مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون

سازنده ابزار:   مارلو- کراون

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    ص/غ

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    گنجی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.