پرسشنامه ارزیابی استرس در شغل هلریگل و اسلوکوم

سازنده ابزار:   هلریگل و اسلوکوم

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : محیط فیزیکی، تضاد نقش و ابهام نقش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.