پرسشنامه روحیه معلم

سازنده ابزار:   پرسشنامه 100 گویه ای PTO (1980)

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    10 عامل: خدمات و تسهیلات آموزشی، کاهش فشار روی معلمان، ارتباط موثر بین معلم و مدیر، تناسب حجم کار با فعالیت معلم، تشریک مساعی معلمان، توجه به موقعیت اجتماعی معلمان، مسائل و مشکلات برنامه درسی و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    عرب و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.