پرسشنامه عادت های مطالعه PSSHI

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیر مقیاس: تقسيم بندي زمان، شرايط فيزيكي براي مطالعه، توانائي خواندن، يادداشت كردن، عوامل موثر در انگيزش يادگيري، برگزاري امتحانات، و تندرستی

مقیاس/طیف:    3 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد

پایایی:    بازآزمایی و دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    12 صفحه

منبع:    ابوالفضل كرمي

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.