پرسشنامه مدیریت جانشین پروری در سازمان (کیم، ۲۰۰۶)

سازنده ابزار:   کیم 2006

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه کلی : تعیین خط مشی، ارزیابی کاندیداها، توسعه کاندیداها و ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری و 8 مولفه جزئی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات 8 مولفه را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیازرا دارد؛هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد-بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد-بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    هادی زاده و سلطانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.