پرسشنامه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    38

مولفه/زیر مقیاس:    13 مولفه : داشتن اهداف روشن، الگوسازي، حمايت كردن، بهم ريختگي هيجاني، فراهم نمودن اطلاعات، دسترسي به منابع، تفويض اختيار، نظام پاداش دادن و ...

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر بعد را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    اکرامی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.