پرسشنامه پیرو موثر آر. ای. کلی

سازنده ابزار:   آر. ای. کلی

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه : خود مدیریتی و خود مسئولیت پذیری، تعهد، خود بهبودی و یا خود رشدی و جرات و درستکاری

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.