پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

سازنده ابزار:   والتون

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه : پرداخت منصفانه و كافي، محيط كار ايمن و بهداشتي، تأمين فرصت رشد و امنيت مداوم، قانون‌گرايي در سازمان شغلی، وابستگي اجتماعي زندگي شغلی، شغل و فضاي كلي زندگي و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    عباسی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.