پرسشنامه و مقیاس نیاز به شناخت (کاسیوپو، پتی و کائو، ١٩٨۴)

سازنده ابزار:   کاسيوپو، پتي و کائو ١٩٨٤

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    سازه ای و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    قربانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.