مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی مخصوص دانشجویان دختر

سازنده ابزار:   ساوناتانوار و کال ویندرسینگ

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی: ارزشهای شغلی و ارزشهای خانوادگی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    ملاکی دارد

پایایی:    بازآزمایی و دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    24 صفحه

منبع:    ابوالفضل کرمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.