پرسشنامه و مقیاس سنجش آمادگی برای خودراهبری در یادگیری (فیشر و همکاران، ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   فیشر، کینگ و تاگو ( 2001 )

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: خود مدیریتی، رغبت برای یادگیری و خود کنترلی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و گاتمن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    نادی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.