پرسشنامه آسیب ها و تهدیدهای موثر بر مدیران فرهنگی

سازنده ابزار:  

تعداد گویه/سوال:    70

مولفه/زیر مقیاس:    10 مولفه:

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    امام جمعه

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.