پرسشنامه ادراک خویشتن

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    80

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: قاطع، پرخاشگر، بازیگرانه و منفعل

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    اینتانوند

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.