پرسشنامه استرس تحصیلی الیوت ۱۹۹۴

سازنده ابزار:   الیوت 1994

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش دارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    جهانبخش گنجه

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.