پرسشنامه دلایل زندگی (RFL) لینهان و همکاران ۱۹۸۳

سازنده ابزار:   لینهان و همکاران 1983

تعداد گویه/سوال:    47

مولفه/زیر مقیاس:    4 عامل و 6 زیر مقیاس

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    سازه ای اکتشافی و تاییدی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    محمودي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.