پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی (میرظفرجویان، ۱۳۸۴)

سازنده ابزار:   میرظفرجویان

تعداد گویه/سوال:    92

مولفه/زیر مقیاس:    6 عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    15 صفحه

منبع:    میرظفرجویان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.