پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی (شهیدی)

سازنده ابزار:   شهيدي

تعداد گویه/سوال:    43

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی: نگرش و توانايي معنوي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    شهیدی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.