پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا MMPI فرم بلند

سازنده ابزار:   مینه سوتا

تعداد گویه/سوال:    566

مولفه/زیر مقیاس:    14 زیرمقیاس :4 مقیاس روایی و 10 مقیاس بالینی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    کلید دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    دارد

پایایی:    دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    34 صفحه

منبع:    اخوت؛ شریفی؛ گنجی؛ مارنات

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 190000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.