پرسشنامه گرایش به مواد گلپرور

سازنده ابزار:   گل پرور

تعداد گویه/سوال:    54

مولفه/زیر مقیاس:    مثبت و منفی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    درونی و بیرونی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    خياطي پور

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.