پرسشنامه امید به زندگی (اشنایدر و همکاران ۱۹۹۱)

سازنده ابزار:   اشنایدر و همکاران 1991

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: تفکر عاملی، تفکر راهبردی و انحرافی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد- به همراه نسخه انگلیسی

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    قزل سفلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. با سلام.
    میخواستم بپرسم در این پرسشنامه مشخص شده که هر عامل توسط کدام سوالها ساخته میشوند؟
    در سایتی دیگر همین پرسشنامه با قیمت کمتر وجود دارد ولی تنها مشکل این است که سوالهای هر عامل تعیین نشده است.
    در صورت تعیین سوالهای هر عامل بنده این پرسشنامه را نیاز دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.