پرسشنامه انگیزه پیشرفت (هلمریچ و اسپنس، ۱۹۷۷)

سازنده ابزار:   هلمريچ و اسپنس 1977

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه : جهت گیری تسلط، جهت گیری کاری، رقابت، عدم علاقه فردی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ، بازآزمایی و دونیم کردن دارد

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    نوری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.