پرسشنامه و شاخص شدت بی خوابی (ISI) (مورین، ۱۹۹۳ )

سازنده ابزار:   مورين ( 1993 )

تعداد گویه/سوال:    8

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بستين و همكاران( 2001 )

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.