پرسشنامه و آزمون جرأت ورزی یا درجه ناراحتی (گمبریل و ریچی، ۱۹۷۵)

سازنده ابزار:   گمبریل و ریچی 1975

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    1-ردکردن تقاضا، بيان کردن محدوديت‌های خود، پيشقدم شدن در آغاز يک برخورد اجتماعی، 2- بيان احساسات مثبت، 3- کنارآمدن و قبول انتقاد، 4- قبول تفاوت داشتن با ديگران، 5- ابراز وجود موقعيت‌هايی که بايد کمک کرد، دادن پس خوراند منفی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را ندارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    آمالي خامنه

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.