آزمون کمرویی Shyness

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    44

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دو نیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    12 صفحه

منبع:    راحله سموعی

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.