پرسشنامه احساس غربت دانشجویان- homesickness

سازنده ابزار:   Utrecht

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    5 عامل : " دلتنگى براى خانواده"، " ميل برگشت به موطن"، " سازگارى"، " احساس تنهايى" و " دلتنگى براى افراد و محيط

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    دکتر محسن دهقانى، دكتر جواد اژه اى، آناهيتا گنجوى، دكتر محمد كريم خداپناهى

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.