پرسشنامه شکست های شناختی شغلی OCFQ – حسن زاده رنگی و همکاران ۱۳۹۱

سازنده ابزار:   حسن زاده رنگی و همکاران 1391

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    باز آزمایی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    حسن زاده رنگی و همکاران 1391

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.