پرسشنامه و مقیاس کمال گرایی اهواز APS (نجاریان، عطاری، زرگر، ۱۳۷۸)

سازنده ابزار:   نجاريان، عطاري، زرگر 1378

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفا کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    محمدی ابوالفضل 1386

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.