پرسشنامه ارزشیابی تدریس – التون و پارتینگتون ۱۹۹۳

سازنده ابزار:   التون و پارتینگتون 1993

تعداد گویه/سوال:    70

مولفه/زیر مقیاس:    2 بخش : الف: تدریس در دانشگاه شامل 10 مولفه و ب: فعالیت خارج از دانشگاه شامل 5 مولفه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    اعتبار یابی نشده

پایایی:    اعتبار یابی نشده

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    مک کفری، (1388)

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.