پرسشنامه حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان CASSS مالکی و همکاران ۲۰۰۴

سازنده ابزار:   مالکی و همکاران 2004

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: والدین، معلم، همکلاسی و دوستان نزدیک

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد - 12 سوال مربوط به مولفه مدرسه را ندارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    بیلی 2008

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.