پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی یادگیری MSLQ پینتریچ و دگروت

سازنده ابزار:   پینتریچ و دگروت

تعداد گویه/سوال:    56

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه : خودکار آمدی، ارزش غریزی، تشویش، استفاده از راهبرد شناختی و خودتنظیمی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد - یک مقاله پیوست شده دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    پینتریچ و دگروت

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.