پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت HPLP II

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    52

مولفه/زیر مقیاس:    6 عامل: رشد معنوی، مسئولیت پذیری، روابط بین فردی، مدیریت استرس، ورزش و تغذیه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- فقط سوالات پرسشنامه ورد است

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    محمدی زیدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.