پرسشنامه پنج عاملی شخصیت BFI

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    44

مولفه/زیر مقیاس:    5 عامل: برونگرایی، سازش پذیری، وظیفه شناسی، روان رنجوری و پذیرا بودن تجارب

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوای و سازه ای اکتشافی و تاییدی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    نصرت آبادی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.