پرسشنامه و مقیاس رفتار سازشی یا رشد اجتماعی واینلند WINELEND

سازنده ابزار:   واینلند

تعداد گویه/سوال:    117

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه : خودياري عمومي، خودياري درغذا خوردن، خودياري درلباس پوشيدن، خودفرماني، اشتغال، ارتباط زباني، جابه جايي، واجتماعي شدن. با توجه به نمره هاي شخص روي مقياس مي توان سن اجتماعي (SA )وبهره اجتماعي

مقیاس/طیف:    6 گزینه ای

نمره گذاری:    دارد به همراه سوالات مستقیم/معکوس

تفسیر:    دارد- هنجار یاببی دارد - سن اجتماعی دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    بازآزمایی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    14 صفحه

منبع:    WINELEND

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 160000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.