مقیاس تجارب مثبت و منفی (SPANE) – داینر و همکاران ۲۰۱۰

سازنده ابزار:   داینر و همکاران 2010

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه مثبت و منفی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    بومی ندارذ

پایایی:    بومی ندارذ

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    داینر و همکاران 2010

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.