پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوانان TISS (ایندربیتزن و فوستر، ۱۹۹۲)

سازنده ابزار:   ايندربيتزن و فوستر ( 1992 )

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه : رفتار های مثبت و منفی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همگرایی و تشخیصی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ايندربيتزن و فوستر ( 1992 ) و اميني ( 1378 )

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.