پرسشنامه و چک لیست نشانه های اختلالات روانی SCL 90-R (درگوتیس لیپمنو کووی، ۱۹۷۳)

سازنده ابزار:   درگوتيس، ليپمنو کووي (1973)

تعداد گویه/سوال:    90

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیر مقیاس : پرخاشگري، اضطراب، وسواس، حساسيت فردي، شکايات جسماني، روان پريشي، تصورات پارانوئيدي و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد

پایایی:    آلفا کرانباخ ، بازآزمون و کودر ریچاردسون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    15 صفحه

منبع:    Symptom Chek List - 90- Revised

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.