پرسشنامه یادگیری سازمانی (نیفه و همکاران،۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   نیفه و همکاران ۱۹۹۰

تعداد گویه/سوال:    31

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه : چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- پرسشنامه انگلیسی و توضیحش فارسی است

روایی:    صوری و محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    انگلیسی و فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    نیفه و همکاران ۱۹۹۰

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.