تست غربالگری اعتیاد جنسی SAST R – کارنز ۱۹۸۸

سازنده ابزار:   کارنز 1988

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه : تمرکز، بی کنترلی، مزاحمت روابط و مزاحمت عاطفی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد- پرسشنامه به زبان انگلیسی و توضیحات و اعتباریابی آن فارسی است

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی و اصلی

زبان:    انگلیسی و فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مدرسی و زاهدیان (اعتباریابی)

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. برای خرید پول واریز کردم ولی پرسشنامه را نتوانستم دانلود کنم.

    1. باسلام. جهت بررسی خرید و ارسال ابزار مورد نظر به شما، نام پرسشنامه و آدرس ایمیلی که با آن خرید کرده اید را به ما ایمیل بزنید.
      aarab24@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.