شاخص عملکرد جنسی زنان – روزن و همکاران ۲۰۰۰

سازنده ابزار:   روزن و همکاران 2000

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه : ميل، تحريك رواني، رطوبت، رضايتمندي و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    واگرا(تشخیصی) و همگرایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    محمدی و درمحمدی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.