پرسشنامه راهبردهای مقابله ای WOCQ – لازاروس و فلکمن ۱۹۸۵

سازنده ابزار:   لازاروس و فلکمن 1985

تعداد گویه/سوال:    66

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیر مقیاس : مقابله مستقیم، فاصله گرفتن، خود کنترلی، طلب حمایت اجتماعی، پذیرش مسئولیت، گریز- اجتناب، حل مسئله برنامه ریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد-به انگلیسی

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    کنسولوتینگ سایکولوجیست پرس

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.