پرسشنامه نگرش ناکارآمد DAS – بک و وایزمن ۱۹۸۷

سازنده ابزار:   بک و وایزمن 1987

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همگرایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    حسن شاهی، بحرینیان، کاویانی و نشاط دوست

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.