پرسشنامه سبک زندگی موثر بر وزن – کلارک و همکاران ۱۹۹۱

سازنده ابزار:   کلارک و همکاران 1991

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: هیجان های منفی، در دسترس بودن، فشار اجتماعی، ناراحتی جسمانی و فعالیت های مثبت

مقیاس/طیف:    10 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و همبستگی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    بابائی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.