پرسشنامه عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر خدمات دولت سیار

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : پذیرش فناوری، اعتماد، آموزشی و مهارتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    محتوايي دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ثقفی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.