پرسشنامه مهارت های اجتماعی – ماتسون و همکاران ۱۹۸۳

سازنده ابزار:   ماتسون و همکاران 1983

تعداد گویه/سوال:    56

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: مهارت های اجتماعی مناسب، رفتار های غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتار های تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن و ارتباط با همسالان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    روایی سازه ای در مقاله یوسفی و خیر دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    یوسفی و خیر

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.