پرسشنامه نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد – میرحسامی ۱۳۸۸

سازنده ابزار:   میرحسامی 1388

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    6 سوال اول: بلی/خیر و 6 سوال دوم : 5در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوايي دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    میرحسامی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.