پرسشنامه سبک مدیریت (M.S.S) – حسنی ۱۳۷۹

سازنده ابزار:   حسنی 1379

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    2 بخشی: دوسبک مدیریت وظیفه مدارانه و رابطه مدارانه

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    سازه دارد- بومی

پایایی:    همسانی درونی دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حسنی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.