پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان پیش از دبستان (۶-۱) ساله TAPQOL (فکس و همکاران، ۲۰۰۰)

سازنده ابزار:   فکس و همکاران 2000

تعداد گویه/سوال:    43

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : عملکرد فیزیکی، عملکرد اجتماعی، عملکرد شناختی و عملکرد هیجانی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    محتوايي دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    اسماعیلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.