پرسشنامه بهسازی کارکنان – مک لگان ۱۹۸۹

سازنده ابزار:   اطهری و همکاران (1388) براساس مک لگان 1989

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه : شایستگی‌های تکنیکی، شایستگی‌های شغلی، شایستگی‌های میان فردی و شایستگی‌های ذهنی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    اطهری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.