پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (چوپانی، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   چوپانی 1389

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه : 1- نوآوري در محصول ، خدمات و فرآیند؛ 2- پيشگامي؛ 3-ريسک‌پذيري؛ 4- خودتجدیدی؛ 5- رقابت تهاجمی و 6- ايجاد شرکتها یا واحدهای مستقل و کسب و کار جديد.

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- نظریات بیس را دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    چوپانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.