پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت – چارلز، لی، شیفر ۱۹۹۴

سازنده ابزار:   چارلز، لی، شیفر 1994

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : اطمينان از عقايد خود، احساس خيال پردازی، جهت گيری نظری و زيبا شناختی، آزادی در بيان افکار، تمايل به نوآوری

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اما تفکیک سوالات برای زیر مقیاس ها مشخص نیست

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دو نیم کردن دارد - اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ابوالفضل کرمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.